lördag 14 maj 2016

TEMPELGRAVENhttps://picasaweb.google.com/105476217302698762117/6284493935868848593#6284493959561545794


Värmlands största hällkista

Kör söderut från Säffle mot Duse udde. Ungefär en kilometer söder om Krokstad herrgård svänger man av till höger mot Torstenstorp och når till slut Fornminnesvägen. Det är nog inte ett alltför djärvt antagande att den har fått det namnet därför att i slutet på den vägen hittar man Värmlands största hällkista. Den ligger i en glänta i ett skogsområde, cirka 30 meter norr om en åker.
I Riksantikvarieämbetets fornminnesregister har den beteckningen By socken 58:1.
Dess koordinater är N 59° 5' 54,11", E 12° 52' 21,37" (WGS84)
Se var Tempelgraven ligger på hitta.sehttps://picasaweb.google.com/105476217302698762117/6284493935868848593#6284493945994289794

Sedan mitten av 1800-talet har hällkistan kallats Tempelgraven. Man daterar hällkistan till 2300-1800 f.Kr., under perioden neolitikum (bondestenåldern), eller yngre stenåldern. Hällkistor är stenkammargravar som är uppbyggda av tunna, kantställda stenhällar och täckta av en eller flera stenhällar.
 

https://picasaweb.google.com/105476217302698762117/6284493935868848593#6284493964849605746

Tempelgravens hällkista ligger i en oval stensättning som är 9 x 7 meter i storlek och har en höjd på 0,5 meter. Själva hällkistan är 7 meter lång och 1,5 meter bred. 

https://picasaweb.google.com/105476217302698762117/6284493935868848593#6284493967105211762

Den består av två rektangulära gravkamrar, som skils åt av en stenhäll med måtten  1,6 x 1 meter. Den norra kammaren är uppbyggd av 1 häll i vardera långsidorna (0,5-0,7 meter höga) och avslutas i norr av en gavelhäll som är söndervittrad. Den södra kammaren är i öster uppbyggd av 2 stenhällar (den största är 1,3 meter hög) och i väster av 1 häll. 

https://picasaweb.google.com/105476217302698762117/6284493935868848593#6284493997468982082

Takhällarna är borttagna, men två av dem står lutade mot sidhällarna i södra kammaren, en ligger ute i stensättningen väster om mitten på hällkistan, och en står två meter öster om hällkistan.
 

https://picasaweb.google.com/105476217302698762117/6284493935868848593#6284493986762527058

Hällkistan är inte arkeologiskt undersökt men när man har undersökt andra hällkistor runt om i landet har det visat sig att de var kollektivgravar, där flera människor har begravts obrända.
 

https://picasaweb.google.com/105476217302698762117/6284493935868848593#6284493951726195026

Det sägs att man i början av 1900-talet hittade en pilspets och skärvor av flinta vid en otillåten utgrävning.
 

https://picasaweb.google.com/105476217302698762117/6284493935868848593#6284493977973572370

Människorna som levde under yngre stenåldern ägnade sig framför allt åt jordbruk och boskapsskötsel. Forskarna antar att byggandet av hällkistor tyder på att människorna började bli mer bofasta än tidigare.


https://picasaweb.google.com/105476217302698762117/6284493935868848593#6284493981832092530

 

Se fler fotografier av Tempelgraven

Alla fotografier i artikeln: © Sven Olsson (e-post: kosmografiska@gmail.com)

Källor:
Riksantikvarieämbetets fornsök
Värmland förr och nu 1972, Värmlands Fornminnes- och Museiförening.
Upptäck forntidens Säffle, Hans Olsson
Skylt vid platsen